Tanfolyamok


S P O R T E D Z Ő
S Z A K K É P E S Í T É S

A TF Felnőttképzési Csoportja 1 éves, levelező sportedző tanfolyamot
indít 2012. októberében 

LOVAS
sportágban
A szakképesítés államilag elismert
Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0010 52 02
A TF  hatósági nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézmény.
(nyilvántartási szám: 01-0317-04)

A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 01-től csak államilag elismert végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni.

I.           Jelentkezési feltételek
-          középiskolai érettségi bizonyítvány
-          egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy háziorvosi igazolás)
-          saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
-          a választott sportágban versenyzői múlt vagy sportági jártasság
-          lovas sportágban: sportoktatói bizonyítvány vagy II. osztályú        
minősítés

II.       Jelentkezés módja
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolataszámlakérő nyilatkozat, sportági igazolások) leadható, illetve postán elküldhető:

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44.
(személyesen hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig)

III.    Költségek

- tandíj: általános elméleti modulok                        80.000.-Ft
- tandíj: sportedző sportági képzés                         80.000.-Ft
- szakmai vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat)      60.000.-Ft
- beiratkozási díj                                                         2.000.-Ft

A tandíj összege két éve nem emelkedett, megegyezik a tavalyi árakkal, kizárólag a vizsgadíj összege nőtt jogszabályi változások következtében.
A teljes képzési díj 222.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során az alábbi részletekben kell kifizetni:

2012. október hónap:                  82.000.-Ft
2013. február hónap:                   80.000.-Ft
2013. május hónap:                     60.000.-Ft

A költségeket átutalással vagy csekken lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények:
TF diplomával vagy a TF Továbbképző Intézetben, illetve a TF Felnőttképzési Csoportnál szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a tandíjból. Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát.
Azok a jelentkezők, akik beiratkozáskor egy összegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat, 10% kedvezményben részesülnek.

A fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén a képzési költség 30%-kal csökken.

IV.      Képzési idő
2012. október - kb. 2013. július: általános elméleti oktatás és 8-10 nap sportági elméleti és gyakorlati képzés

Az általános elméleti képzés összesen 5 modult jelent és a képzés időpontját tekintve két csoport közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

Szerdai csoport:       17.00-20.10 óráig     kb. 26 alkalom/év
Szombati csoport:      8.00-14.40 óráig    kb. 13 alkalom/év

sportági elméleti és gyakorlati képzés egésznapos elfoglaltsággal jár. A képzés ezen része összesen kb. 8-10 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 3x3 napot jelent. Ezeknek a pontos dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után, várhatóan 2013. március hónap körül tudjuk pontosan megadni.

A sportági elméleti és gyakorlati képzést 2013. tavaszán - nyarán tartjuk.

szakmai záróvizsgák várhatóan 2013. szeptember-október hónapban kerülnek megrendezésre.

 V.         Egyéb tudnivalók

A képzést minimum 12 fő jelentkezése esetén indítjuk el. Minden jelentkezőt tájékoztatunk jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos időpontjáról. 

Az általános elméleti képzést Budapesten a TF tanárai tanítják.
Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni:
-          Az egészséges életmód népszerűsítése
-          A sport, mint a nevelés színtere és eszköze
-          A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése,
kivédése
-          Tanfolyamszervezés, és -vezetés
-          Rutin- és egyéb feladatok
-          A sportedző speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat)

sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.

A sportági szakvezető kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.

A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismertsportedző (sportág megjelölésével) szakképesítést igazolóbizonyítványt kapnak.

VI.      Jelentkezési lap kitöltési útmutató:

-          iskolai végzettség: a főiskolai - egyetemi pedagógusi végzettségnél
kérjük a szakot vagy szakpárt megjelölni
-          általános elméleti oktatás: kérem, karikázza be, hogy melyik
csoportban kívánja végezni az elméletet (szerda vagy szombat)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:
-          érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát
-          a sportági jártasságot igazoló dokumentumokat
-          egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum
-          számlakérő nyilatkozat

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
TF Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9272, 487-9286, Fax: 356-5966
E-mail: bjutka@tf.hu Honlap: www.tf.hu
Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 14.

Jelentkezési lap letölthető ITT
-----------------------------------------------------------------------------------------------
S P O R T O K T A T Ó
S Z A K K É P E S Í T É S 

A TF Felnőttképzési Csoportja 1 éves, levelező sportoktató tanfolyamot
indít 2012. októberében 

LOVAS

sportágban

A szakképesítés államilag elismert
Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0100 33 01

A  TF hatósági nyilvántartásba vett, felnőttképzést folytató intézmény.
(nyilvántartási szám: 01-0317-04)

A Kormány 157/2004. (V. 18.) rendelete szerint 2005. január 1-től csak államilag elismert végzettséggel lehet sporttevékenységet folytatni.

I.           Jelentkezési feltételek
-          befejezett 10. évfolyam
-          betöltött 18. életév
-          egészségügyi alkalmasság (érvényes sportorvosi engedély vagy
háziorvosi igazolás)
-          saját e-mail cím (a hallgatók értesítése e-mail-ben történik)
-          a választott sportágban versenyzői múlt illetve sportági jártasság

II.       Jelentkezés módja
A kitöltött jelentkezési lap és a csatolt mellékletek (érettségi bizonyítvány másolataszámlakérő nyilatkozat) leadhatók, illetve postán elküldhetők:

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF)
Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest (XII. kerület), Alkotás u. 44.
(személyesen hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.30 óráig, pénteken: 9.00-12.30 óráig)
III.    Költségek
- tandíj: általános elméleti modulok                 80.000.-Ft
- tandíj: sportoktató sportági képzés               50.000.-Ft
- vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat)            60.000.-Ft
- beiratkozási díj                                                  2.000.-Ft

A tandíj összege két éve nem emelkedett, megegyezik a tavalyi árakkal, kizárólag a vizsgadíj összege nőtt, mert jogszabályi változások következtében több lett a szakmai vizsgáztatás költsége.

A teljes képzési díj 192.000.-Ft, ezt az összeget a tanév során az alábbi részletekben kell kifizetni:
2012. október hónap:                  82.000.-Ft
2013. február hónap:                   50.000.-Ft
2013. május hónap:                     60.000.-Ft

A költségeket átutalással vagy csekken lehet befizetni az egyetem számlájára. Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan szíveskedjen kitölteni.

Minden egyéb oktatással kapcsolatos költség (utazás, szállás, étkezés, jegyzetek stb.) a hallgatókat terheli.

Kedvezmények:

TF diplomával vagy a TF Továbbképző Intézetben, illetve a TF Felnőttképzési Csoportnál szerzett OKJ-s végzettséggel rendelkezők 20% kedvezményt kapnak a tandíjból. Ennek igazolására, kérjük, mellékelje a diploma ill. bizonyítvány fénymásolatát.

Azok a jelentkezők, akik beiratkozáskor egy összegben fizetik be a tandíjat és a vizsgadíjat, 10% kedvezményben részesülnek.

A fenti két kedvezmény párhuzamos igénybevétele esetén a képzési költség 30%-kal csökken.

IV.      Képzési idő

2012. október - kb. 2013. július: általános elméleti oktatás és 6-7 nap sportági elméleti és gyakorlati képzés.
Az általános elméleti képzés összesen 5 modult jelent és a képzés időpontját tekintve két csoport közül lehet választani (ezt a jelentkezési lapon lehet bejelölni):

Szerdai csoport:       17.00-20.10 óráig     kb. 26 alkalom/év
Szombati csoport:      8.00-14.40 óráig     kb.  13 alkalom/év

sportági elméleti és gyakorlati képzés egésznapos elfoglaltsággal jár. A képzés ezen része összesen kb. 6-7 napot vesz igénybe, ami összefüggő időtartamot, vagy elszórtan például 2x3 napot jelent. Ezeknek a pontos dátumát a sportági szakvezetővel történt egyeztetések után, várhatóan 2013. március hónap körül tudjuk pontosan megadni.

A sportági elméleti és gyakorlati képzést 2013. tavaszán - nyarán tartjuk.

szakmai záróvizsgák várhatóan 2013. szeptember-október hónapban kerülnek megrendezésre.

V. Egyéb tudnivalók

A képzést minimum 12 fő jelentkezése esetén indítjuk el. Minden jelentkezőt tájékoztatunk jelentkezése elfogadásáról és értesítést küldünk a beiratkozás pontos időpontjáról. 

Az általános elméleti képzést Budapesten a TF tanárai tanítják.

Modulok, melyekből záróvizsgát kell tenni:
-          Az egészséges életmód népszerűsítése
-          A sport, mint a nevelés színtere és eszköze
-          A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése,
kivédése
-          Tanfolyamszervezés, és -vezetés
-          Rutin- és egyéb feladatok
-          A sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és
gyakorlat)

sportági képzés keretében a sportág történetével, technikájával, taktikájával, oktatásával ismerkednek meg a hallgatók.

A sportági szakvezető kijelölése, valamint a sportági képzés tematikájának meghatározása az országos sportági szakszövetség és a TF együttműködésével történik.
A sikeres záróvizsgát tett hallgatók államilag elismertsportoktató (sportág megjelölésével) szakképesítést igazolóbizonyítványt kapnak.

VI.              Jelentkezési lap kitöltési útmutató:

-          iskolai végzettség: a főiskolai - egyetemi pedagógusi végzettségnél      
kérjük a szakot vagy szakpárt megjelölni
-          általános elméleti oktatás: kérem, karikázza be, hogy melyik
csoportban kívánja végezni az elméletet (szerda vagy szombat)

A jelentkezési laphoz mellékelni kell:         
-          érettségi bizonyítvány, főiskolai, egyetemi oklevél fénymásolatát
-          számlakérő nyilatkozatot

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
TF Felnőttképzési Csoport
1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel.: 487-9272, 487-9286, Fax: 356-5966
E-mail: bjutka@tf.hu, Honlap: www.tf.hu

Jelentkezési határidő: 2012. szeptember 14.

Jelentkezési lap letölthető ITTRegisztrált edzők és Rajtengedély-vizsgázók figyelem!


A Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató szakága az idei évtől bevezeti a Rajtengedély-vizsga felkészítő edzőtábort, melyet egyúttal a tanfolyamon résztvevő lovasok regisztrált edzőinek számára kötelező továbbképzésként fogad el.

A tanfolyamra a rajtengedély-vizsgázókat és már a vizsgát tett kezdő lovasokat várjuk.

A tanfolyam 2 és fél napon keresztül, gyakorlati és elméleti oktatásból áll. Az elméleti oktatáson az edzőknek nem kötelező a részvétel.

A tanfolyam díjmentes, a rendező kizárólag boksz-költséget számolhat fel, melynek díja nem haladhatja meg a 4000.- Ft /nap összeget.

A továbbképzésre jelentkezni a Szövetség honlapján a „Továbbképzések" és a „Rajtengedély" menüpont alatt lehet. A jelentkezést kizárólag a regisztrált edző megjelölésével fogadjuk el!

Jelentkezni az lovas.edzotabor@gmail.com e-mail címen lehet

________________
   Az edzői regisztrációs vizsgára vonatkozó felhívás a honlapon a "bizottságok" menüpont alatt az "edzői bizottság" fülnél található!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése